Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia i świadczenia usług specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie i świadczenie usług specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko wymiarze ok. 168 godzin w ramach projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA IIfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content