Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Wykaz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej w powiecie poznańskim

JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Lp.Nazwa jednostkiadres Nr tel.
1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinieul. Słowackiego 860-823 Poznań(61) 8410-710
2.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Ratuszowa 164-320 Buk(61) 8140-431
3.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejul. Plac Zielony 164-004 Czerwonak(61) 8121-488 (89)
4.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Konarzewska 1262-070 Dopiewo(61) 8148-020
5.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Poznańska 563-005 Kleszczerwo(61) 8176-130
6.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Stawna 762-052 Komorniki(61) 8108-973
7.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Braci Drzewieckich 162-025 Kostrzyn Wlkp.(61) 8188-860
8.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Poznańska  34a62-035 Kórnik(61) 8170-054
9.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejul. Źródlana 162-030 Luboń(61) 8105-085
10.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Dworcowa 462-050 Mosina(61) 8192-082, 8192-687,8981-313
11.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Dworcowa 1062-095 Murowana Goślina(61) 8122-231, 663-50-88
12.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Władysława Jagiełły 4162-010 Pobiedziska(61) 1010412
13.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejul. Wysoka 162-040 Puszczykowo(61) 8194-648, 8194-580
14.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Pocztowa 862-090 Rokietnica(61) 8145-341
15.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Poznańska 1162-060 Stęszew(61) 8134-062
16.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Bogusławskiego 1762-002 Suchy Las(61) 8116-209, 8125-734
17.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Poznańska 2562-020 Swarzędz(61) 651-26-50  (51,52,53)
18.Ośrodek Pomocy Społecznejul. Poznańska 9462-080 Tarnowo Podgórne(61) 8164-418

Na terenie powiatu poznańskiego funkcjonują następujące placówki:

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE:

1.      Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (gmina Swarzędz)

62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 91

tel. 61 8150-108    www.owr-kobylnica.pl

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2020 roku:  6.467,17 zł /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2040 z dnia 02.03.2020 r.; Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Poznańskiego z dnia 14 lutego 2020 r./

2.      Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

62-036 Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 63

tel. 61 8170-206    www.domdzieckabnin.pl

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2020 roku: 7.200,08 zł /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2040 z dnia 02.03.2020 r.; Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Poznańskiego z dnia 14 lutego 2020 r./

3.      Dom Rodzinny w Swarzędzu

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 15/1-2

tel. 61 8173-869

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2020 roku: 3.493,87 zł /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2040 z dnia 02.03.2020 r.; Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Poznańskiego z dnia 14 lutego 2020 r./

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I MIESZKANIA CHRONIONE TRENINGOWE

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 95

tel. 61 8150-369, 61 8150-363

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach (gmina Dopiewo)

62-070 Dopiewo, ul. Leśne Zacisze 2

tel. 61 8148-049    www.dpslisowki.pl

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2020 roku: 4.874,78 zł

/Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2041 z dnia 02.03.2020 r.; Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 14 lutego 2020 r./

OŚRODKI WSPARCIA:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie

62-040 Puszczykowo, ul. Dworcowa 16

tel. 61 8194-446   www.maltadom.fc.plNa terenie powiatu poznańskiego funkcjonują następujące placówki:

Zakres działalności placówek funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego:

1.       Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (OWR) jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i interwencyjnego przeznaczoną dla 28 wychowanków z 20 miejscami socjalizacyjnymi i 8 miejscami interwencyjnymi.  

Do grupy interwencyjnej przyjmowane są dzieci znajdujące się w sytuacjach wymagających natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania opieki i wychowania.

Podczas pobytu w grupie interwencyjnej dziecku zapewnia się:  

a/ całodobową opiekę oraz wychowanie na czas trwania sytuacji kryzysowej,
b/ dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
c/ opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej bądź umieszczenia w rodzinie 
    zastępczej czy też adopcyjnej, całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu  
    socjalizacyjnego lub rodzinnego.
d/ dostęp do pomocy psychologiczno – pedagogicznej adekwatnej do zaburzeń i odchyleń 
    rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się.

Podczas pobytu dziecka w grupie socjalizacyjnej prowadzone są zajęcia wychowawcze, korekcyjne, logopedyczne, terapeutyczne i rekompensujące brak wychowania w rodzinie a także mające na celu wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. Podejmowane są działania mające umożliwić dziecku powrót do rodziny naturalnej bądź umieszczenia w rodzinie zastępczej/ adopcyjnej czy też innej formie opieki zastępczej.

2.       Dom Dziecka w Kórniku – Bninie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.

Dom Dziecka w Kórniku – Bninie jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom potrzebującym opieki zastępczej w wieku od 10 lat. Placówka  prowadzi zajęcia wychowawcze, korekcyjne, logopedyczne, terapeutyczne i rekompensujące brak wychowania w rodzinie. Stara się dbać o wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. Pracownicy opiekujący się swoimi podopiecznymi podejmują działania mające umożliwić dzieciom powrót do rodziny naturalnej, umieszczenia w rodzinie zastępczej, adopcyjnej bądź działania zmierzające do zabezpieczenia opieki w placówce innego typu.

Placówka przeznaczona jest dla 28. dzieci.

3.       Dom Rodzinny w Swarzędzu 

Dom Rodzinny jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego.

Placówka tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej.
W Domu wychowują się dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się. Placówka umożliwia wspólne wychowanie i opiekę rodzeństwu, zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i mieszkania chronione w Kobylnicy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia kompleksową pomoc osobom i rodzinom będących w różnego typu kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie, Ośrodek świadczy pomoc ambulatoryjnie oraz dysponuje  16. miejscami całodobowego pobytu.

Ośrodek prowadzi mieszkania chronione przeznaczone dla usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu poznańskiego, nie dysponujących własnym mieszkaniem lub pozbawionych możliwości powrotu do rodziny, a wskazujących w planie usamodzielnienia powiat poznański jako miejsce osiedlenia .W Kobylnicy funkcjonują 3. mieszkania chronione przeznaczone dla 9. osób .

 .

5.        Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Dom przeznaczony jest dla 100. osób.

6.       Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie

Dom (Ośrodek Wsparcia) – o zasięgu powiatowym – prowadzony jest przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Celem działania Domu jest wspieranie, usamodzielnianie oraz integracja ze środowiskiem osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie, rehabilitację fizyczną, wspieranie psychologiczno – pedagogiczne i edukacyjno – terapeutyczne.

Liczba miejsc w ŚDS – 25.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content