Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przeprowadzenie i sporządzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content