Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przeprowadzenie i sporządzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego.

Ostatnio dodane:

Zapytanie ofertowe

dotyczące zapewnienia i świadczenia usług specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko wymiarze ok. 168 godzin

Czytaj więcej »

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content