Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko koordynatora procesu usamodzielnienia.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko koordynatora procesu usamodzielnienia w ramach projektu Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim.

WYMIAR ETATU: – pełen etat, umowa na czas określony tj. na czas trwania projektu ( 2024 – 2029 )

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Oferty prosimy składać w terminie do dnia 12 lutego 2024 r osobiście w sekretariacie lub pocztą,
na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
lub

przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ pcpr.powiat.poznan.pl
(temat: nabór na stanowisko koordynator procesu usamodzielnienia ).

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content