Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Zapytanie ofertowe dotyczące diagnozy psychofizycznej ok. 60 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego w ramach projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA IIfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OPUBLIKOWANO TAKŻE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content