Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przeprowadzenie konsultacji i badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych funkcjonujących na ternie powiatu poznańskiego pod kątem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content