Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko – stanowisko specjalisty ds. wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej w ramach projektu Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim.

WYMIAR ETATU: – pełen etat, umowa na czas określony tj. na czas trwania projektu (2024 – 2029)

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r osobiście w sekretariacie, pocztą, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ pcpr.powiat.poznan.pl (temat: nabór na stanowisko koordynator procesu usamodzielnienia ).

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content