Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Informacja o wyborze oferty dot. zapewnienia i świadczenia usług specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko wymiarze ok. 168 godzin w ramach projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content