Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Zapytanie ofertowe

dotyczące zapewnienia i świadczenia usług specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko wymiarze ok. 168 godzin w ramach projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA IIfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. – OGŁOSZENIE TAKŻE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.

Termin składania ofert: 30.09.2022 do godziny 15:00.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content