Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zapewnienie specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun – dziecko oraz w razie potrzeby przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content