Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych, zapewnienie specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun – dziecko oraz sporządzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content