Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM DLA MIESZKAŃCÓW GMIN BUK I STĘSZEW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00 – 20:00

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM
DLA MIESZKAŃCÓW GMIN BUK I STĘSZEW

Powiat Poznański przystąpił jako partner z Fundacją Akme oraz Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis Sp. z o.o.  do realizacji projektu pn. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Poznańskim dla mieszkańców gmin Buk i Stęszew”.

 Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych na terenie gmin Buk i Stęszew, poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych
.

Projekt zakłada wdrożenie modelu zintegrowanej opieki środowiskowej na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi poprzez wsparcie osób chorujących na zaburzenia psychiczne
w środowisku ich życia, przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zapewnienie
lub wzmocnienie koordynacji opieki nad pacjentem.

W ramach projektu prowadzone będą m.in.:

  • indywidualne spotkania z psychologiem, psychiatrą, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym,
  • indywidualne i grupowe spotkania z mediatorem, pedagogiem,
  • zajęcia socjoterapeutyczne (warsztaty, treningi, grupy wsparcia).

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Poznańskim dla Mieszkańców Gmin Buk i Stęszew, zlokalizowane jest na terenie gminy Buk, w miejscowości Otusz.

adres: Otusz 11A

tel.: 609 691 550

e-mail:sczp.otusz@fundacja-akme.pl

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej:https://fundacja-akme.pl/srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego-dla-mieszkancow-gmin-buk-i-steszew/

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: 7. Włączenie społeczne

Numer i Nazwa Działania: 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Numer i Nazwa Poddziałania: 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

Partner Wiodący Projektu: Fundacja Akme (siedziba: ul. Stanisława Wachowiaka 8a, 60-681 Poznań)

Dofinansowanie projektu z UE: 3 198 572,28 zł

Całkowita wartość projektu: 3 553 969,20 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2021 r. do 30.06.2023 r.

 ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM
DLA MIESZKAŃCÓW GMIN BUK I STĘSZEW

Powiat Poznański przystąpił jako partner z Fundacją Akme oraz Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis Sp. z o.o.  do realizacji projektu pn. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
w Powiecie Poznańskim dla mieszkańców gmin Buk i Stęszew
”.

 Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych oraz społecznych na terenie gmin Buk i Stęszew, poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych
.

Projekt zakłada wdrożenie modelu zintegrowanej opieki środowiskowej na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi poprzez wsparcie osób chorujących na zaburzenia psychiczne
w środowisku ich życia, przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zapewnienie
lub wzmocnienie koordynacji opieki nad pacjentem.

W ramach projektu prowadzone będą m.in.:

  • indywidualne spotkania z psychologiem, psychiatrą, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym,
  • indywidualne i grupowe spotkania z mediatorem, pedagogiem,
  • zajęcia socjoterapeutyczne (warsztaty, treningi, grupy wsparcia).

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Poznańskim dla Mieszkańców Gmin Buk i Stęszew, zlokalizowane jest na terenie gminy Buk, w miejscowości Otusz.

adres: Otusz 11A

tel.: 609 691 550

e-mail:sczp.otusz@fundacja-akme.pl

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej:https://fundacja-akme.pl/srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego-dla-mieszkancow-gmin-buk-i-steszew/

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: 7. Włączenie społeczne

Numer i Nazwa Działania: 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Numer i Nazwa Poddziałania: 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

Partner Wiodący Projektu: Fundacja Akme (siedziba: ul. Stanisława Wachowiaka 8a, 60-681 Poznań)

Dofinansowanie projektu z UE: 3 198 572,28 zł

Całkowita wartość projektu: 3 553 969,20 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2021 r. do 30.06.2023 r.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content