Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko pracownicze Pracownika Socjalnego w Dziale Świadczeń – umowa na czas określony w celu zastępstwa.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 05 lurtego 2021. r.:

– w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. 122

– lub przesłać na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul, Słowackiego 8,

60-823 Poznań

– lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pcpr.powiat.poznan.p

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content