Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim.

„Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim.” – PCPR jako partner wiodący wraz z partnerami: OPS Dopiewo, GOPS Czerwonak, OPS Murowana Goślina, OPS Swarzędz, OPS Rokietnica, MOPS Puszczykowo, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”.
Celem głównym projektu „Razem Lepiej” jest wsparcie osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuna/ asystenta osoby niepełnosprawnej oraz przeciwdziałania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Zmierzymy się z realizacja tego zadania poprzez:
– Coaching Rodzicielski, którym zostanie objętych 48 rodzin,
– Zajęcia podwórkowe dla dzieci w gminie Swarzędz,
– Zatrudnimy Asystenta Osoby Niepełnosprawnej umożliwiając tym samym dostęp do usług wspierających osoby niepełnosprawne w ich warunkach środowiskowych,
– Przeprowadzimy szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz będziemy promowali rodzinne formy wsparcia pieczy zastępczej.
Projekt będzie realizowany od 01.03.2017 r. -28.02.2019r.

Całkowita wartość projektu wynosi 510 805,34 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 485 265,07 zł

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content