Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Gdzie szukać pomocy?

Instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:Powiat Poznański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
tel.  61 8 410 710, pcpr@powiat.poznan.pl
psycholodzy: 61 22 22 914, 61 22 22 901
prawnicy 61 8 410 715 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Poznańska 91, 62-006 Kobylnica
tel. 61 8150-369, 61 8150-363
dyżury specjalistów od godz. 8-20
pomoc prawna w zakresie rodzinno-opiekuńczym w każdą środę od godz. 9-12 po wczesniejszym umówieniu sięoraz dyżury psychologa OIK w siedzibie PCPR możliwe po wcześniejszym umówieniu się tel. 61 8 150 363 

Gminy Powiatu Poznańskiego – instytucje wspierające osoby pokrzywdzone przemocą ośrodki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, komisariaty policji, prokuratura, sądy, szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz przychodnie lekarza rodzinnego i poradnie zdrowia psychicznego Miasto Poznań – instytucje specjalizujące się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Niebieska Linia – Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie,
61-841 Poznań,
Pl. Kolegiacki 12A,
tel. 61 852 22 42

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
62-081 Przeźmierowo,
ul. Dolne Chyby 10,
tel. 61 8 142 271,
Telefon Niebieska Linia 618 141717(czynny całodobowo we wszystkie dni tygodnia)
Telefon zaufania 61 192 88 lub 61 835 49 04 

Miejski Punkt Interwencji Kryzysowej,
61-578 Poznań
ul. Niedziałkowskiego 30
tel. 061 835 48 65, 061 835 48 66 – całodobowo

Poznańskie Centrum Przeciwdziałania Przemocy i Fundacja “Będziesz”

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej
ul. Głogowska 27 (domofon 150)
60-702 Poznańtel.
61-22 11 112
fundacja@pcps.pl
tel.: 61-2230903
fundacja@bedziesz.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka61-757 Poznań
ul. Garbary 97/8 (Biuro)
ul. Garbary 97/2 (Ośrodek)
tel./fax 61 855 22 78
kom. 509 913 992sekretariat@kopd.poznan.pl

Telefony alarmowe

ALARM 112
POGOTOWIE 999
STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997,
Policyjny Telefon Zaufania 800 120 226
NIEBIESKA LINIA DZIECI: 116 111
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (bezpłatny): 800 12 12 12 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”– infolinia:   800 120 002 (czynna całą dobę) – telefoniczne dyzury prawników 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godz. 17-21)-
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
– SKYPE – dyżury w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15) “Zatrzymaj przemoc” (bezpłatny): 800 12 01 48 
Kryzysowy telefon zaufania:  116 123
Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi: (22) 628 01 20

C Y B E R P R Z E M O C  

(przemoc w Internecie)helpline.org.pltelefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111telefon dla osób dorosłych (w sprawach dzieci): 800 100 100pn. – pt.: 12:00 – 18:00

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content