Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim

Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim

Projekt realizowany w partnerstwie z Wielkopolskim Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacją Aktywności Lokalnej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwonaku.Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie i wzrost szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy 106 osób (54 kobiety, 52 mężczyzn) w wieku 18-64 lat, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez analizę umiejętności, predyspozycji i potencjału zawodowego w zakresie aktywizacji zdrowotnej, doskonalenia zawodowego oraz pomocy w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym do końca 05.2020 r.

Odbiorcami projektu są osoby niepełnosprawne( 66 osób) oraz osoby usamodzielniane( 40 osób)

Działania realizowane w ramach projektu:

1.            Wywiad psychologiczny Osób Niepełnosprawnych,

2.            WARSZTATY GRUPOWE – GRUPA WSPARCIA (psycholog dla 66 ON),

3.            DORADCA ZAWODOWY (66 ON),

4.            TRENER PRACY (66 ON) ,

5.            DORADCA KOMPETENCJI MIĘKKICH (66 ON),

6.            POŚREDNIK PRACY (66 ON),

7.            SZKOLENIA PODNOSZĄCE/UZUPEŁNIAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (66 ON),

8.            STAŻE DLA BO U PRACODAWCÓW (15 ON),

9.            TARGI PRACY DLA BO,

10.          Aktywizacja Zdrowotna ON (66 ON),

11.          AKTYWIZACJA SPOŁECZNA dla 40 OU

12.          AKTYWIZACJA EDUKACYJNA dla 40 OU

13.          Świadczenia w ramach IPU dla 40 OU

Całkowita wartość projektu:       1 280 627,93 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 088 533,74 zł

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content