Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Zapytanie ofertowe

dotyczące zapewnienia i świadczenia usług specjalistycznej pracy terapeutycznej nad relacją opiekun-dziecko wymiarze ok. 168 godzin w ramach projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę

Czytaj Więcej »

UWAGA!!! Nowe zasady 500+

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz

Czytaj Więcej »

Ostatnie aktualizacje:

Skip to content